Portál.cz > Aktuality > Myslet nahlas, mluvit nahlas: rozvoj mluvení pomocí Feuersteinovy metody

Myslet nahlas, mluvit nahlas: rozvoj mluvení pomocí Feuersteinovy metody

Datum: 13.4.2017

Naše novinka v řadě speciálně pedagogických knih učí, jak lze pomocí metody izraelského psychologa Reuvena Feuersteina stimulovat obohacovat jazykový vývoj jak malých dětí, tak i starších či dospělých, kteří trpí mentální či jinou poruchou.

Myslet nahlas, mluvit nahlas

Doktor Feuerstein v knize Myslet nahlas - mluvit nahlas poukazuje na jeden z problémů, který často stojí za školním neúspěchem, ale přesto je mu věnováno málo pozornosti, a to je nedostatečný rozvoj řeči. Málo rozvinutá řeč nejen, že tlumí kognitivní schopnosti, na kterých závisí čtení a pozdější školní úspěšnost, je to i bariéra, která brání tomu, aby se naplno projevila inteligence méně zdatných žáků. Tato kniha předpovídá urychlení a maximální využití rozvoje řeči u žáků, kteří neměli možnost vybudovat si základní slovní zásobu, která je přitom nezbytná k hlubšímu porozumění čtenému textu, ke školnímu úspěchu i schopnosti shromažďovat informace s porozuměním.

Dr. Feuerstein v této knize vysvětluje, jak se kognitivní a neurologický výzkum odráží v jeho teorii strukturální kognitivní modifikovatelnosti (tj. myšlence, že inteligence není ničím neměnně daným, ale že ji lze modifikovat a rozvíjet). Předkládá zde zároveň novou metodu, zprostředkovanou samomluvu, která staví na plasticitě mozku, poskytuje žákům modely jazyka a myšlení, které aktivují nervové okruhy, čímž posilují rozvoj řeči a kognitivní dovednosti, vyžadované při učení ve škole.

Prostřednictvím ilustrací modelů myšlení a hlasitého hovoru zprostředkované samomluvy autoři přesvědčivě ukazují základní vztahy mezi kulturou, učením a vývojem jazyka. Pokud žáci sledují vzorovou řeč a způsob myšlení, usnadňuje jim to porozumění pojmům, rozvíjí to jejich pozornost, motivaci a odvahu zapojit se do dialogu o těchto pojmech, které si tak postupně přivlastní. Takovýto dialog podporuje rozvoj jazyka žáků, který pak zase zvyšuje jejich schopnost porozumět složitému textu, vyjádřit jeho obsah a jasně, souvisle a s ohledem na detail psát a v důsledku především důvěru žáků v to, že jsou schopni se dobře učit.

Kniha představuje metodu zprostředkované samomluvy na řadě příkladů z praxe.

Z předmluvy Yvette Jackson

Ukázka:

Co to je „zprostředkovaná samomluva“ (mediated self-talk – MST)?

Co je MST, a co není? Je mnoho způsobů jak popisovat věci a jak vést rozhovor s dítětem, aby se podpořil jeho vývoj řeči. MST předkládá zvláštní kvality, které se odrážejí v jejím používání a jsou jedinečným příspěvkem pro neurofyziologický rozvoj mozku. Ve třetí kapitole o tom budeme hovořit detailněji.

MST popisuje proces budování a nástroje nutné k pochopení významu řeči, jejího osvojení a rozvoje. V dalších kapitolách popíšeme, jak ji postupně budovat a využívat, co u jedince sledovat, na koho je MST zaměřena a jak ji přizpůsobit vzhledem k připravenosti, potřebám a odpovědím žáka.

Seznamte se s Feursteinovou metodou v knize Zprostředkované učení

MST je záměrná činnost, určená dítěti, kterou na sebe přejímají dospělí (rodiče, učitelé nebo pečovatelé). Je to činnost, kdy dospělý verbalizuje skutečnosti tak, aby ho dítě slyšelo, ale neočekává (ani slovně nevyžaduje), že by dítě odpovídalo nebo mělo odpovídat. Jde o samomluvu. Pokud se dítě samo zapojí do samomluvy, může to být také charakterizováno jako samomluva, s mnoha stejnými kvalitami, funkčními cíli a možnou odpovědí nebo interakcí. Verbalizace je navržena tak, aby byla zaslechnuta, ale nemuselo se na ni odpovídat. To je základní kámen a nezbytná podmínka MST. Pokud je samomluva závislá na „posluchačově“ odpovědi, hrozí riziko, že mluvčí omezí nebo ukončí svůj bohatý řečový projev – tedy že on nebo ona přestane na dítě mluvit. Vytrvat v samomluvě je pro dospělé často velmi obtížné, zvlášť když se zdá, že dítě na tento podnět nijak nereaguje. Je důležité tyto rodiče povzbudit, aby vytrvali, i když se jim zdá, že dítě nespolupracuje a situace je pro ně neuspokojivá. Pokud se nedočkáme odpovědi, obvykle rozhovor ukončíme. Toto je velmi důležitá věc – ještě se k ní později vrátíme.

MST má několik „základních vlastností“:

• zpočátku se obvykle vztahuje na souběžné činnosti, které dítě sleduje, prožívá a na které si vzpomíná,

• obsahuje podobu gramatiky a syntaxe, kterou používá dospělý, dítě tuto podobu slyší, vstřebává a později napodobuje,

• přináší chybějící prvky do řečového repertoáru dítěte,

• přináší nadsázku, zkrášlení řeči a opakování, které podněcuje pozornost,

• orientuje posluchače na minulost a budoucnost.

Knihu můžete koupit na našem e-shopu.


Hodnoťte a doporučte:Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0