5000
Kurz jako dárek Kompletní ročník časopisu 2016 Zdrava 5 Připravujeme nový speciál Nová Psychologie dnes   Ročník 2014 Psychologické kurzy Státy, města, oceány Levné učebnice

Portál.cz > Časopisy > Rodina a škola > Ukázky > Sex nezletilých a jeho právní důsledky

Sex nezletilých a jeho právní důsledky

Autor: MUDr. Alexandr Barták | Datum: 8.10.2014 | Vydání: 8/2014

Čtrnáctiletá žákyně naší školy se svěřila učitelce s obavou z gynekologické prohlídky, neboť již měla dobrovolný pohlavní styk. Bála se, že lékař vše nahlásí rodičům, případně policii. Je tedy skutečně lékař, který při prohlídce zjistí, že dívka ztratila panenství ještě před dovršením zákonné věkové hranice patnácti let, tuto skutečnost povinen hlásit rodičům, případně policii nebo dokonce i škole?

Sex nezletilých a jeho právní důsledky

Opravdu nelze stoprocentně říci, jak se lékař zachová, dokonce ani jak by se měl zachovat. Je to typický případ situace, kdy si různá zákonná ustanovení poněkud protiřečí.

Škole

Především je jisté, že lékaře ani nenapadne oznamovat něco škole. Doba, kdy se žákovské darebnosti žalovaly ve škole, aby nezbedníkovi pan učitel napráskal, je ta tam. Škole do toho nic není, nemá oproti ostatním subjektům žádné privilegované postavení a lékař je i vůči ní vázaný lékařským tajemstvím. (Správně se tomu říká povinná mlčenlivost zdravotnických pracovníků o skutečnostech, které se dozvěděli v souvislosti s výkonem svého povolání, a ukládá jim ji § 51 zákona 372/2011 Sb., o zdravotních službách.) Kdyby tedy lékař škole něco takového sdělil, vystavil by se sám postihu.

Policii

Pokud jde o policii, většina laiků se domnívá, že té má lékař povinnost něco takového aktivně ohlásit. Vykonání soulože s osobou mladší 15 let, byť s jejím souhlasem, je totiž trestným činem pohlavního zneužití podle § 187 trestního zákona. Lidové povědomí se ale v tomto případě mýlí. Trestní zákon zná sice v § 368 trestný čin „neoznámení trestného činu“, kterého by se dopustil člověk, jenž se věrohodným způsobem dověděl o vykonání nějakého závažného zločinu a neoznámil to orgánům činným v trestním řízení (policii nebo státnímu zastupitelství) a tato „oznamovací povinnost“ je pak jednoznačně nadřazena tzv. lékařskému tajemství. Ale týká se jen zločinů zvláště nebezpečných a v uvedeném paragrafu se trestné činy, které oznamovací povinnosti podléhají, taxativně vyjmenovávají.

Jakkoliv v poslední době došlo k výraznému rozšíření seznamu, takže oznamovací povinnost se dnes týká i takových zločinů jako pozměňování a padělání peněz, podplácení či zneužití státního znaku, pohlavní zneužití nezletilé osoby v tomto seznamu není! To znamená, že lékař nic oznamovat nemusí, naopak má povinnost zachovat lékařské tajemství a oznámit to o své vůli policii ani nesmí! (Je ovšem otázka, zda to ten lékař ví; právní vědomí mezi lékaři není vždy na nejvyšší úrovni.)

Jenom pozor: trestní zákon zná i nepřekažení trestného činu (§ 367); to spáchá ten, kdo se věrohodným způsobem dozví, že někdo připravuje trestný čin a bezodkladně to neoznámí. Paragraf opět vyjmenovává zločiny, které této oznamovací povinnosti podléhají, a v tomto seznamu už pohlavní zneužití figuruje. Takže dívka, která nechce, aby ji pan doktor udal, mu musí slíbit, že už to nikdy neudělá…

Rodičům

Otázka oznámení rodičům čtrnáctileté, a tedy nezletilé dívky je problém nejsložitější. To řeší zákon o zdravotních službách, ale neřeší to jednoznačně. Na jedné straně v zájmu ochrany práv pacienta stanoví v § 51 povinnost mlčenlivosti, na druhé straně v § 35 hovoří o tom, že v případě nezletilého má právo klást otázky o zdravotním stavu zákonný zástupce. Tedy zpravidla maminka s tatínkem. A informace má zdravotník právo zadržet jen tehdy, kdyby měl podezření, že právě zákonný zástupce je pachatelem trestného činu na nezletilém (§ 32).

Takže lékař není v jednoduché situaci: nesmí prozrazením informací o zdravotním stavu uškodit pacientovi (např. že cholerický otec poté, co se to dozví, svou dceru zmlátí a vyhodí z domu), ale ani nesmí odpírat podání informací zákonnému zástupci. Zákon to jednoznačně neřeší a je na lékaři, aby svůj postup citlivě zvolil podle konkrétních okolností. Naštěstí se v tomto případě žádná oznamovací povinnost neukládá, a dokud se maminka přímo nezeptá, není třeba jí tuto informaci vnucovat. Ale kdyby se zeptala, těžko jí lhát…

Celý článek naleznete v tištěné podobě časopisu Rodina a škola č. 8/2014 nebo v On-line archivu.


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0

6666
Kores Rozumíme penězům Budování kapacit pro rozvoj škol II. Všechny učebnice pro základní a střední školy