Portál.cz > Úvodní stránka DENNÍ ROZVRHY

DENNÍ ROZVRHY

Mít přehledný denní a týdenní rozvrh je pro děti s PAS velmi důležité. Rozvrh jim dává pocit bezpečí, jistoty a předvídatelnosti. Dítě potřebuje vědět, co ho čeká a kdy ho to čeká. Jestliže má před očima posloupnost činností a událostí, cítí se bezpečněji. Následující nápady vám mohou pomoci.

Nezapomeňte do rozvrhu zařadit také dobu, kdy si dítě samo určuje, co bude dělat. Jestliže si přeje plácat rukama nebo dělat hluk, mělo by mu to být v této době umožněno. Dítě se může celý den snažit, aby nedělalo hluk nebo pohyby, které se ostatním nelíbí. Proto potřebuje určitý čas, kdy je mu takové chování dovoleno. Nechte dítě, ať si hlučí nebo se pohybuje, jak chce, ale určete mu k tomu patřičné místo a vhodný čas. Vyhraďte mu 30 minut denně pro jeho aktivity. Můžete to nazvat třeba „Honzíkův čas“.

Informujte dítě, co se bude ten den dít. Než se naučí číst, používejte vizuální rozvrh. Mnohé děti s PAS, které nemluví, reagují lépe na vizuální instrukce než na mluvené slovo.

Vizuální schémata

Vizuální schéma je možno tvořit následujícím způsobem:

  1. Připravte si fotografii dítěte při určité činnosti, například když jí nebo si čistí zuby. Nebo můžete vystříhat z časopisu obrázky, které tuto činnost představují. Vytvořte si kartičky (2,5 × 5 cm) pro každý obrázek. Celou řadu těchto obrázků najdete na internetu.
  2. Na rub každého obrázku přilepte kousek suchého zipu.
  3. Obrázky umístěte na velkou tabuli nebo do šanonu v pořadí, v jakém se úkoly budou plnit.
  4. Když je určitá aktivita dokončena, odstraňte obrázek do krabice nebo obálky s nápisem „Hotovo“.
  5. Požádejte dítě, aby před začátkem činnosti na obrázek dané aktivity ukázalo. Když činnost skončí, pomozte dítěti obrázek odstranit a ukažte na následující činnost toho dne.
  6. Jakmile se dítě naučí číst, vyměňte obrázky za nápisy. Organizace času je pro dítě celoživotní úkol. Mnozí dospělí používají poznámky, aby si usnadnili orientaci v denním programu.

Být organizován

Jedna z nejlepších věcí, kterou můžete pro dítě s PAS udělat, je co možná největší organizovanost. Být organizován je velký problém. Najděte si během týdne čas na některé důležité události jako praní prádla nebo nákup v obchodě s potravinami. Ve škole se musí plánovat každá hodina.

Dejte si všechny události, požadavky, očekávání a schůzky do týdenního nebo denního kalendáře. Každé ráno dítě upozorněte na tyto aktivity. Dovolte si luxus naplánovat si určité věci a později si poděkujete. Buďte na sebe hodní a naplánujte si čas k načerpání nových sil. Jestliže o sebe budete dobře pečovat, pak budete moci pečovat dobře i o své dítě.

Více se o tématu dozvíte v knize Nácvik sebeobsluhy a sociálních dovedností u dětí s autismem http://obchod.portal.cz/nacvik-sebeobsluhy-a-socialnich-dovednosti-u-deti-s-autismem/

Zpět na seznam témat