Portál.cz > Úvodní stránka Soustřeď se

Soustřeď se

Existuje celá řada individuálních přístupů, jimiž můžete svému dítěti pomoci. V následujícím úseku půjde ze všeho nejdříve o to, jak podpořit a posílit všeobecnou paměť. Cílená učení na lepší koncentraci pak naleznete v následující kapitole.

Uvolněná výchova

Šedá je veškerá teorie – neexistuje rodič, který by si nevyčítal, že navzdory všem dobrým předsevzetím znovu a znovu ztrácí nervy, jde-li o výchovu. To je jedině lidské.

Důležité však je, aby rodiče poskytli svým dětem pocit, že je přes všechny konflikty milují a vždycky jsou tu pro ně. Eskalacím je třeba včas zabránit, než mohou šrámy na duši či dokonce na těle vést k těžkým škodám. Strach ze selhání, vyhrůžky a tresty, často rovněž nevyslovené výčitky a tabu děti nesmírně zatěžují.

Vnější stres způsobuje vnitřní stres. Agresivita a strach zanechávají v těle biochemický vzorec, který se upevňuje tím více, čím dříve se začal vytvářet. Lidé, kteří jsou vystaveni stresu již v děloze, budou celý život obzvláště citlivě reagovat na zátěžové situace, protože si jejich organismus vštípil určitý reakční vzorec.

Strach vyvolává nejenom velkou duševní bolest, má i bezprostřední negativní důsledky pro výkon mozku (viz str. 31). Proto je důležité, abyste hned na začátku vytvořili v rodině klima beze strachu:

  • Nenuťte své dítě do ničeho, čeho se bojí. Místo toho mu dejte najevo, že se nemusí bát ztroskotání, nýbrž že ho přijímáte se všemi jeho individuálními chybami a silnými stránkami.
  • Dejte najevo zájem o svět svého dítěte, avšak aniž byste přitom dominovali. Dítě se musí naučit stát se samostatným člověkem, který je sám za sebe zodpovědný. Zachovejte si přehled, ale vyhýbejte se kontrole.
  • Postarejte se, aby dítě mělo prostor pro sebe, kde si může hrát a oddávat se vlastní fantazii.
  • Domluvte si v rodině jasná pravidla, která budou platit pro všechny zúčastněné.
  • Berte své dítě vážně, snažte se přijít na kloub problémům, i když se vám zdají nepodstatné – i malí lidé mohou mít velké starosti.

Rodina a pocit bezpečí

Rodiny jsou komplexní systémy. Krize rodičů, jako jsou například finanční starosti, hádky, rozchod nebo ztráta zaměstnání, se okamžitě přenášejí na všechny její členy. Děti jsou však konzervativní, bojí se neznámého a potřebují tolik stability, kolik je jen možné: napětí mezi rodiči, pendlování mezi partnery žijícími odděleně, časté střídání vztahových osob nebo stěhování, z něhož vyplývá ztráta kamarádů, je znejišťují. Také smrt, ztráta blízkého člověka nebo třeba jen milovaného zvířátka, může vyvést citlivé citové hospodářství z rovnováhy.

Krizím se však nelze vždycky vyhnout. Mohou zasáhnout každou rodinu, kdykoli. Proto je mimořádně důležité dát životu pevný rámec, který bude držet i v časech nestability. Pomáhají v tom rytmy a rituály, ale i kultura respektu a pozorného chování se k sobě navzájem, klima, v němž lze otevřeně hovořit, náklonnost a láska.

Čím je stabilnější rámec, v němž se život vašeho dítěte odehrává, tím bezpečněji a příjemněji se může cítit. Řád a rituály jsou rovněž důležitými předpoklady pro lepší koncentraci:

  • Vytvořte klima pravidelnosti. Rituály, jako jsou společná nedělní snídaně nebo večerní předčítání, jsou i v nejistých dobách emocionální kotvou.
  • Jasně strukturovaný průběh dne dává dítěti důležitou orientaci. Jsou-li úkoly a povinnosti důvěrně známé, je snazší je vykonávat – například, když se domácí úkoly dělají pokaždé ve stejnou dobu. Nervydrásající diskuse o flákání pak nejsou zapotřebí. Rovněž námaha vynakládaná na stále novou motivaci je menší, je-li dítě zvyklé, že úkoly mají své jasně definované místo a čas. Ten by měl vycházet vstříc dennímu rytmu dítěte: všechny děti nejsou stejné, tak jako nejsou stejní všichni dospělí. Zkoumejte spolu se svým dítětem, kdy je obzvláště aktivní a připravené vnímat.
  • Stabilní vztahové osoby jsou důležité – neměly by se dítěti neustále ztrácet, i kdyby šlo „jen“ o chůvy.
  • Dbejte na to, aby vaše dítě mělo kamarády. Pokud je pro něj těžké navázat přátelství, můžete akcemi, jako jsou narozeninové oslavy nebo různý prázdninový program, podstatně přispět k tomu, že se to změní.
  • Zvířátko může být pro dítě důležitým přítelem a zároveň ho naučit odpovědnosti. Zvířata potřebují pravidelnou péči a vyžadují všímavost a náklonnost.

Další praktické rady, ukázky i úkoly najdete v knize Soustřeď se!