Portál.cz > Soutěž

Soutěž

V lednu soutěžíme o knihu od rodičů pro rodiče Připoutej se, nebo umře jednorožec. Z toho, že se kolem nás žádní jednorožci nevyskytují, by se mohlo usuzovat, že se dřívější generace dětí zásadně nepoutaly a tím způsobily vyhynutí tohoto druhu. Protože ale podle všeho jednorožci neexistovali už ani v době vynálezu automobilu, je tato teorie nejspíše chybná a jednorožci tak zůstávají jen výplodem fantazie dávných dob. A fantazií tak zůstává i středověká představa o jeho dvornosti a úctě k panenství a také toho využívající postup, jak jednorožce lapit, který inspiroval i mnoho středověkých a renesančních malířů. A právě na to se ptáme: jak bylo podle středověkých představ jedině možné jednorožce chytit?

Své odpovědi posílejte do 22. ledna 2017 na adresu souteze@portal.cz.

Prosíme, uvádějte pro případ výhry i svou poštovní adresu.

Soutěž

Dokumenty ke stažení