Portál.cz > Úvodní stránka

Aktuálně

Rozmanitá nabídka titulů edice Spektrum ve slevě 30 %

Tento týden vám v tradiční týdenní třicetiprocentní slevové akci nabízíme vybrané tituly jedné z našich vlajkových lodí, edice Spektrum.

Celý článek

Akce 30% sleva na Spektrum

Poznáváme, hýbeme se a tvoříme s dětmi od dvou let ve školce

Kniha Pavly Petrů-Kickové je určena učitelům a učitelkám v mateřských školách a nabízí jim pomoc pro práci s dětmi od dvou do tří let.

Celý článek

Poznáváme, hýbeme se a tvoříme s dětmi od dvou let ve školce

Ediční plán pro první polovinu roku 2017 je na světě!

Je to již víc jak měsíc, kdy vyšla naše poslední novinka. Víme, že přežít takovou dobu bez nových knih z Portálu je hrozné, ale vězte, že se toto období již chýlí ke konci. Už od poloviny ledna začneme opět každý týden chrlit nové kvalitní knihy. A jaké tituly to budou? To se dozvíte v našem edičním plánu!

Celý článek

Ediční plán pro první polovinu roku 2017 je na světě!

Kniha Exotem na této zemi je finalistou ankety Lidových novin Kniha roku 2016

Pomyslná bramborová medaile je úspěch, který hřeje. Být ve společnosti jednoho z nejlepších současných českých spisovatelů Jiřího Hájíčka nebo světoznámého Milana Kundery je pocta. Ale nejvíc nás těší, že díky ní mohou i lidé mimo církevní a undergroundové kruhy poznat osobnost Ládi Heryána.

Celý článek

Exotem na této zemi se cítí být Ladislav Heryán, „pastýř undergroundu“.

Recenze knihy Komunikace v problémových situacích s dítětem v MŠ

Jednu z novinek tohoto pololetí recenzovala psychoterapeutka a lektorka PhDr. Anna Stodolová.

Celý článek

Obraťe problémové chování dítěte v přínos pro něj

Jarní semináře pro pedagogy

44 jarních vzdělávacích seminářů pro pedagogy je připraveno – přihlaste se včas!

Celý článek

Jarní semináře pro pedagogy

Kniha Po stopách Karla IV. ožije díky výstavě v muzeu

Muzeum hlavního města Prahy připravilo u příležitosti oslav 700. výročí narození Karla IV. unikátní expozici, která panovníka představí jako ambiciózního stavitele a urbanistu. Jde o první etapu nově budované expozice, jež se veřejnosti otevře 13. prosince v domě U Zlatého prstenu v Týnské ulici 6 na Starém Městě. Pořadatelé výstavy pamatují i na mladší návštěvníky, pro něž spolu s nakladatelstvím Portál připravili v samostatném prostoru interaktivní program vycházející z knihy Po stopách Karla IV.

Celý článek

Hádanky i ukázky z kronik - S dětmi po stopách Karla IV.

Další aktuality

Knižní novinky

Petrů-Kicková, Pavla

Poznáváme, hýbeme se a tvoříme Přejde do e-shopu

Kniha je výstupem pedagogické praxe autorky a vychází z požadavku doby na začlenění věkového období dítěte od 2 do 3 let do výchovné a vzdělávací práce mateřské školy. Po krátkém teoretickém úvodu věnovaném potřebám malých dětí a praxi mateřských škol následují praktické kapitoly, které nabízejí činnosti v různých výchovně-vzdělávacích oblastech. Kniha koresponduje se stávajícím kurikulárním dokumentem PVP PV, aktivity jsou „šity na míru“ dětem nízkého věku a odpovídají možnostem českých mateřských škol.
Mgr. Pavla Petrů-Kicková je dlouholetou učitelkou a v současné době ředitelkou mateřské školy. Publikuje v řadě odborných pedagogických časopisů a je členkou redakční rady časopisu Informatorium 3-8.

Poznáváme, hýbeme se a tvoříme

Štanclová, Eva

Veselý rok s pohádkami Přejde do e-shopu

Hry a aktivity pro rozvoj školních kompetencí
Krátké autorské pohádky se stávají motivací ke hrám s předškoláky v mateřských školách. U každé pohádky jsou uvedené výchovné cíle, potřebné pomůcky a doplňující cvičení, případně náměty na další rozvíjející aktivity. Předškolní děti si prostřednictvím her osvojují a upevňují znalosti potřebné ke vstupu do základní školy. Jedná se o znalosti všeobecné, přičemž důraz je kladený především na podporu samostatnosti dětí při vyprávění, cílený rozvoj slovní zásoby a jazykových schopnosti, počítání, manipulaci s předměty, logické myšlení a grafomotoriku.
Eva Štanclová učí v MŠ, je autorkou řady publikací pro učitele v MŠ. V Portále vyšly její knihy Pohádky a hry z kouzelné skříně a ŠPL 13, 17 a 22.

Veselý rok s pohádkami

Rochovská, Ivana; Krupová, Dagmar

Umělci v mateřské škole Přejde do e-shopu

Aktivity zaměřené na interpretaci výtvarného umění
Autorky se ve své nové knize zaměřují na interpretaci vizuálního umění. Děti zažívají radost, když zkoumají, jaký odkaz ukryl umělec do svého díla, a vzápětí, když si samy hrají na výtvarné umělce. Naučit děti číst obrazy je nevyhnutelným předpokladem k tomu, abychom mohli uskutečňovat aktivity založené na námětu nebo tématu, které dílo jasně nebo skrytě nabízí. Děti dokážou reagovat na dílo podle vlastních zkušeností, porovnávat ho s tím, co o dané situaci nebo ději vědí, stejně jako to dělají dospělí. Při vnímání uměleckých děl nevystačíme s běžným vizuálním jazykem, nestačí „to je pěkné, to se mi líbí“, ale je potřeba poznat, jak se umělec vyjadřoval, abychom mohli pochopit, co chtěl svým dílem sdělit.
Doc. PaedDr. Ivana Rochovská, Ph.D., pracuje v Institutu Juraje Páleše v Levoči (pracoviště Pedagogické fakulty Katolické univerzity v Ružomberku). Vyučuje předměty zaměřené na přírodovědné vzdělávání, environmentální výchovu a regionální výchovu.
PaedDr. Dagmar Krupová působí jako zástupkyně Základní školy s mateřskou školou Pohorelá. Patří mezi učitelky, které získaly vysokoškolské vzdělání až po 30 letech praxe. V současnosti se věnuje zejména inovaci preprimárního vzdělávání a rozvíjení přírodovědné gramotnosti dětí v MŠ. V Portále vyšla jejich kniha Vědci v mateřské škole (2015).

Umělci v mateřské škole