Portál.cz > Úvodní stránka

Aktuálně

Navštivte fantazii dítěte s knihou O kouzelném semínku

Tím, že spolu otevřete tuto knížku a vydáte se na cestu do fantazie, dáte dětem dar, o který je už nikdy nikdo nepřipraví. Navíc je prokázáno, že úspěšní lidé mají bohatou fantazii a jsou kreativní. A čím snadno fantazii rozvíjíte? Přece správným položením otázky.

Celý článek

Navštivte fantazii dítěte s knihou O kouzelném semínku

Tři zářezy na pažbě v katalogu Nejlepší knihy dětem

Zabodovali jsme s našimi knihami, a tak je můžete najít ve výběru toho nejlepšího z dětské literatury pro děti na rok 2016/2017.

Celý článek

Tři zářezy na pažbě v katalogu Nejlepší knihy dětem

Každé dítě potřebuje vědět, že lidé kolem jsou fajn a že jim může věřit

Úzkosti se nevyhnou žádnému věku, ani předškolnímu. O tom, jak s dětmi s úzkostí pracovat a co je základem psychoterapie dětí, si povídala redaktorka časopisu Informatorium 3-8 Marie Těthalová s terapeutkou Lucií Bělohlávkovou.

Celý článek

Každé dítě potřebuje vědět, že lidé kolem jsou fajn a že jim může věřit

Vánoční první čtení s příběhem, který vás dojme

Zuzana Pospíšilová je jedna z nejplodnějších současných autorek pro děti. V edici První čtení s ní malí čtenáři řešili Záhady školní půdy, v knize Vánoční hvězda a splněná přání se příběh začíná v dětském domově u malé Idy. Své největší vánoční přání si nechává pro sebe. Mít rodiče.

Celý článek

Vánoční první čtení s příběhem, který vás dojme

Relaxační desetiminutovky pro děti? Ukážeme vám, že to není nemožné

Neklidné děti, co musejí být stále v pohybu? Pokud si myslíte, že je složité děti zklidnit, dokážeme vám opak. Pomocí jednoduchých návodů zjistíte, že relaxaci jde provádět i za chůze, vsedě a s její pomocí seznamovat děti s příjemnými pocity.

Celý článek

Relaxační desetiminutovky pro děti? Ukážeme vám, že to není nemožné

Ošetřovatelka zvířat vytvořila kouzelné příběhy Karolínka a její zoo

Jaké by asi bylo mít doma zoologickou zahradu? Nebo tam rovnou bydlet? Karolínka v jedné žije a může vám potvrdit, že mimo otevírací hodiny a zraky návštěvníků se tam dějí podivuhodné věci. Že si zvířata sama uklízejí? Že se vydají na výlet? Nebo dokonce něco uloupí?

Celý článek

Ošetřovatelka zvířat vytvořila kouzelné příběhy Karolínka a její zoo

Další aktuality

Knižní novinky

Zemanová, Olga

O kouzelném semínku Přejde do e-shopu

Vyprávěcí kniha pro děti předškolního a mladšího školního věku je založená především na inspirativních ilustracích doplněných jednoduchými, avšak pečlivě volenými otázkami, díky nimž děti samy rozvíjejí a vyprávějí příběh o kouzelném semínku, nalezeném na cizí planetě. Díky kombinaci ilustrací a doplňujících otázek se děti mohou vydat na cestu do vlastní fantazie, aniž by byly někým ovlivňovány a směrovány.

O kouzelném semínku

Zelinková, Olga

Dyspraxie Přejde do e-shopu

Kniha je určena pro rodiče, jejichž dítě trpí dyspraxií, pro dospívající a dospělé osoby s touto poruchou, pro pedagogy a další zájemce, kteří se setkávají s dětmi i dospělými, kteří touto poruchou trpí. Hlavním cílem je pomoci čtenáři orientovat se v problematice, uvědomovat si příčiny a projevy, hledat cesty, jak obtíže spojené s poruchou překonávat, chápat a tolerovat projevy spojené s dyspraxií. Jedním z cílů je též upozornit na vzájemné souvislosti mezi všemi poruchami učení, projevy, které jim mohou být společné (vývojové deficity v oblasti zrakové percepce, pravolevé a prostorové orientace, vnímání sebe sama, sebeorganizace atd.).
Doc. PaedDr. Olga Zelinková, CSc., je speciální pedagožka zabývající se především problematikou specifických poruch učení. Je autorkou řady knih, v Portále vyšly Poruchy učení, Dyslexie v předškolním věku?, Pedagogická diagnostika a individuální vzdělávací program, Pomoz mi, abych to dokázal a Mám dyslexii.

Dyspraxie

Berg, Fabienne

Trénink psychické odolnosti Přejde do e-shopu

Konceptu odolnosti je v současné psychologii věnována velká pozornost. Jednou z prvních otázek, kterou si výzkumníci kladli, byla: „Proč někteří lidé překonají těžkou minulost, aniž by je významněji poznamenala, a u jiných tomu tak není?“ I autorka předkládané knihy se přiznává k tomu, že prožila těžké dětství, což ji inspirovalo k tomu, aby se věnovala právě odolnosti a napsala tuto knihu, obsahující 50 cvičení. Ta jsou velmi rozmanitá, ale nejčastěji při nich čtenáři mají něco napsat, namalovat nebo si představit. Cvičení jsou uspořádána do osmi oblastí, které se v rámci konceptu odolnosti ukázaly jako klíčové: jde o práci s optimismem, přijetím, zodpovědností, orientací na řešení, schopností odpoutání či nového zaměření, zapojením do sociálních sítí a spiritualitou.
Kniha je vhodná pro osoby, které chtějí překonat traumatické zážitky z minulosti, i pro ty, kdo si přejí zvládat krize, stres či prostě zvýšit vlastní vnitřní sílu. Lidé s ní mohou pracovat samostatně, ale právě tak ji využije psychologický a zdravotnický personál pro práci s individuálními klienty i skupinami.
Fabienne Berg vystudovala sociální vědy s důrazem na vzdělávání dospělých. Žije v jižním Německu. Z vlastní zkušenosti ví, že chceme-li v životě umět překonat těžké chvíle, je důležité posilovat vlastní duševní odolnost. Zabývá se tělesnou terapií, relaxací, jógou, prací s imaginací či vnitřním dítětem.

Trénink psychické odolnosti